088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

17-09-2014 - 15:50:24
Bron: Nieuwsbrief Dutch Culture, 16 september 2014
Op 2 en 3 oktober 2014 wordt in Tilburg Top gemaakt georganiseerd, een programma van werkplaatsen in Nederland en Vlaanderen, voor kunstenaars en ontwerpers in alle disciplines. Het programma van dag 1 bestaat uit lezingen en best practices, het programma van dag 2 uit workshops en werkgroepen.
17-09-2014 - 15:47:16
Bron: europa.eu
In het kader van de EU-staatssteunregels, heeft de Europese Commissie de Nederlandse kaart voor de verlening van regionale investeringssteun tussen 2014 en 2020 goedgekeurd. In de regionale-steunkaart wordt bepaald welke gebieden in aanmerking komen voor regionale investeringssteun volgens de Europese staatssteunregels en wordt het maximale steunniveau (de zogenoemde “steunintensiteit”) vastgesteld. De kaart zal gelden voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020.
17-09-2014 - 15:38:12
Het kabinet komt in 2015 met een nieuw groot stedenbeleid: de Agenda Stad. Doel van deze agenda is het verbeteren van de concurrentiekracht in Nederlandse steden en stedelijke regio's. Dit heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) in zijn begroting laten weten.
17-09-2014 - 15:35:54
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt in de begroting voor 2015 aan dat de Regeling cofinanciering sectorplannen anders ingevuld gaat worden. In de derde tranche zullen de middelen uit deze regeling specifiek ingezet worden ter bevordering van van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk. De derde tranche zal in 2015 worden opengesteld: in 2015 zal € 214 miljoen beschikbaar zijn voor de regeling.
17-09-2014 - 15:33:04
Bron: www.ras.nl
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het sectorplan voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf goedgekeurd. Zij stelt in totaal € 2 miljoen subsidie beschikbaar aan de branche. Sociale partners leveren een zelfde bijdrage. Door de gezamenlijke financiering kunnen er in de periode medio 2014 tot medio 2016 meer werknemers een taaltraject gaan volgen. Er is cofinanciering voor 1.300 trajecten beschikbaar, naast de 750 trajecten die de RAS volledig voor haar rekening neemt.
17-09-2014 - 15:33:03
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en begeleiding naar werk. Het geld dat daarmee is gemoeid, zal rechtstreeks in het gemeentefonds vloeien, als integratieuitkering. Gemeenten mogen dit naar eigen inzicht besteden. Het voornemen dit bedrag over te hevelen naar een speciaal deelfonds, is komen te vervallen. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het wetsvoorstel ingetrokken.
17-09-2014 - 15:29:17
Bron: www.rvo.nl
Talloze Nederlandse producenten, handelaren en verwerkers van zuivelproducten ondervinden hinder van de Russische boycot van onder meer kaas uit Europa. Voor hen zijn door de Europese Unie interventieregelingen opengesteld. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor de particuliere opslag van boter, magere melkpoeder en kaas. Bovendien is de opslagperiode van boter en magere melkpoeder verlengd tot en met 31 december 2014.
17-09-2014 - 15:17:26
Bron: Openbare besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van Limburg, 17 september 2014
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten, het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Fiets vast te stellen en ter informatie naar de Statencommissie te sturen. Het programma is een nadere uitwerking van het Provinciaal Beleidsplan Fiets, dat dit jaar is vastgesteld. Het beleidsplan richt zich op toetsing, uitvoering, monitoring en evaluatie van Limburgse fietsprojecten.
17-09-2014 - 14:19:18
Zorginstellingen in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland kunnen tot 1 oktober a.s. (alsnog) een beroep doen op het regionale sectorplan voor de zorg. WGV Zorg en Welzijn heeft voor de uitvoering van dit plan € 7,9 miljoen ter beschikking gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de scholing van in totaal meer dan 6.000 medewerkers. Tot nu toe hebben circa 60 zorginstellingen in dit gebied aangegeven mee te willen doen.
17-09-2014 - 14:17:37
'Innovative Systems Toxicology for Alternatives to Animal Testing' (InnoSysTox) is a joint call by ZonMw and the German Federal Ministry of Education and Research. German and Dutch joint research teams are eligible to apply. A maximum budget of € 750,000 is available for each granted project consortium on a timescale of three years maximum. A total budget of up to € 2,900,000 is available for the call. The application deadline is Tuesday December 16th 2014.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken