088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

29-05-2015 - 15:46:58
Op 16 en 17 juni 2015 vindt de jaarlijkse North Sea Region Conferentie plaats. De bijeenkomst vindt dit jaar in Assen plaats. Wanneer u niet in staat bent om deze bijeenkomst bij te wonen, kunt de bijeenkomst via twitter of facebook volgen. Het Joint Secretariaat heeft hiervoor de linken op haar website geplaatst.
29-05-2015 - 15:40:50
In 2013 werd de Ververs Award in het leven geroepen, bedoeld om het inhoudelijk gesprek over het toekomstig onderwijs op gang te brengen en te houden. De prijs bestond uit een Ververs Award - Innovatieve onderwijspraktijk ter waarde van € 5.000 en de Ververs Innovatieprijs 2021 van eveneens € 5.000. In 2014 werden beide prijzen opnieuw uitgereikt. De Ververs Foundation laat op hun website weten, dat de Award inmiddels niet meer bestaat.
29-05-2015 - 15:37:57
The European Calcified Tissue Society (ECTS) invites applications for its New Investigator Research Grants. Deadline for submitting applications for this new one-year research grant is July 6, 2015. Pre-clinical or clinical researchers working in the field of bone biology may apply. ECTS awards three grants each worth € 27,000.
29-05-2015 - 15:37:01
ZonMw verwacht uiterlijk half juni een nieuwe oproep te plaatsen binnen het programma Effectief werken in de jeugdsector. Het gaat om de oproep Kennisbevordering over de effectiviteit van instrumenten, die binnen de programmalijn 3a 'Hulpmiddelen' valt. De oproep richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van psychosociale instrumenten gericht op het screenen/signaleren/diagnosticeren van een aantal specifieke thema's.
29-05-2015 - 15:36:20
IGNITE Award nodigt startende sociaal ondernemers uit om een businessplan in te dienen voor een onderneming die een echte sociale verandering in de stadsregio Arnhem Nijmegen teweegbrengt. Is uw businessidee of -plan één van de zes beste inzendingen, dan ontvangt u een intensief begeleidingstraject. Op 1 oktober 2015 presenteren de zes finalisten hun businessplan aan de vakjury en een publiek van impact investeerders, sleutelfiguren uit het bedrijfsleven en beleidsmakers.
29-05-2015 - 15:34:02
Bron: Nieuwsbrief NRO mei 2015
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kondigt twee nieuwe openstellingen aan voor deze zomer. De call Selectie en intake van aankomende studenten bij lerarenopleidingen opent naar verwachting eind juni en sluit in het najaar. De call Kortlopend Praktijkgericht Onderzoek gaat waarschijnlijk in juli open. De verwachte deadline voor intentieverklaringen is half september.
29-05-2015 - 15:31:26
Bron: www.nro.nl
Tot en met 31 augustus 2015 kunnen Nederlandse onderzoekers zich aanmelden voor de NRO-VOR-Praktijkprijs. Deze prijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) wordt elk jaar uitgereikt aan een onderzoeker wiens onderzoek vertaald is naar een product voor de onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. Het onderzoek draagt zo bij aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs en heeft een grote maatschappelijke waarde.
29-05-2015 - 15:28:36
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben in hun hoedanigheid als management autoriteit van het Operationeel Programma Oost Nederland (OP-Oost) nieuwe subsidieplafonds gepubliceerd. Het gaat om deelplafonds voor de volgende subsidies: Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten (onderdeel experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek) en Stimulering innovatieprojecten.
29-05-2015 - 15:27:44
Bron: STW Nieuwsbrief Mei 2015
Technologiestichting STW heeft binnen het financieringsinstrument High Tech Materialen (HTM) zeven projectvoorstellen gehonoreerd. Op initiatief van het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) hebben STW en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), beide onderdeel van NWO, samen met het Materials innovation institute (M2i) de materialen calls georganiseerd met het doel een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland.
29-05-2015 - 15:26:43
Bron: STW Nieuwsbrief mei 2015
Technologiestichting STW heeft zes voorstellen gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma (OTP). Het programma is bedoeld voor projecten over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijke onderzoek. Er zijn geen thema’s in het OTP. Onderzoeksvoorstellen kunnen doorlopend worden ingediend.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken