088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

19-12-2014 - 15:50:25
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 17 december 2014 besloten, de Subsidieregeling urgentiegebieden uit te breiden. Hiervoor wordt het komend jaar een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld. Door de uitbreiding kunnen de verbeterplannen van de overlast door veehouderijbedrijven in de urgentiegebieden worden uitgevoerd. De uitbreiding moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.
19-12-2014 - 15:38:06
De belangstelling voor de uitvoeringsregeling GroenGas is groot. Noord-Holland heeft daarom besloten, het budget met € 100.000 te verhogen tot € 200.000. De provincie wil de productie van groen gas stimuleren, omdat zij hier economische kansen in ziet voor Noord-Holland en het bijdraagt aan de uitvoering van het nationaal Energieakkoord en SWITCH, de noordelijke uitvoeringsagenda voor dit akkoord.
19-12-2014 - 15:35:54
Het Mondriaan Fonds en het Mediafonds hebben een gezamenlijke open oproep bekendgemaakt. Beeldend kunstenaars, ontwerpers en bemiddelaars kunnen voorstellen indienen die betrekking hebben op het grensgebied tussen hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en e-cultuur. Aanvragen kunnen tot en met 21 januari 2015 worden ingediend.
19-12-2014 - 15:34:49
Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma 'Interreg V-A Vlaanderen-Nederland' voor de periode 2014-2020 is goedgekeurd door Europese Commissie. 'Interreg VA Vlaanderen-Nederland' omvat het grootste deel van Vlaanderen (uitgezonderd de regio's Halle-Vilvoorde, Ieper en Veurne) en de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
19-12-2014 - 15:33:50
IMI has launched its 3rd and 4th Calls under IMI 2 on 17 December 2014. The IMI2 3RD call for proposals - H2020-JTI-IMI2-2015-03-two-stage - has a budget of € 112,860,000. The closing date for applications is March 24, 2015. The IMI2 4TH call for proposals - H2020-JTI-IMI2-2015-04-two-stage - has a budget of € 2,260,000. The closing date for applications is February 11, 2015.
19-12-2014 - 15:33:48
Bron: Provinciaal blad provincie Limburg, nr. 2014/116
Limburg heeft voor diverse subsidie- en beleidsregels subsidieplafonds voor 2015 vastgesteld.
19-12-2014 - 15:31:05
The COST Open Call will continue having the spring and autumn collection dates, when all submitted proposals are gathered and evaluated. The new Open Call has now been published. Proposals can be submitted as of February 2015 (the exact date will be communicated in January). The first Collection Date will be 24 March 2015. The Call is open to ideas in all fields of Science and Technology. Proposals must include researchers from at least five COST Member Countries or Cooperating State.
19-12-2014 - 15:30:33
Bron: Provinciaal blad nummer 180/14
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Wijzigingsregeling subsidieplafonds Noord-Brabant 2015 gepubliceerd. De regeling bevat tevens enkele technische wijzigingen. De wijzigingen hebben betrekking op de subsidieregelingen voor Biodiversiteit en leefgebieden, Gescheperde schaapskuddes, Cultureel erfgoed, Verkeer en vervoer en Water.
19-12-2014 - 15:27:20
Het sectorplan AMBOR (AfvalManagement en Beheer van de Openbare Ruimte) is goedgekeurd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent ruim € 11 miljoen aan het plan, dat in totaal een investering van ruim € 26 miljoen betreft. Een van de maatregelen in dit sectorplan is om 1.000 werknemers die nu tussen de wal en het schip dreigen vallen, in te laten stromen en hen en vele medewerkers in de sector op te leiden.
18-12-2014 - 15:51:48
De Europese Unie heeft een nieuwe Erasmus+ oproep gepubliceerd. Het gaat om de oproep Beleidsexperimenten in het schoolonderwijs EACEA/30/2014 binnen Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen — Initiatieven voor beleidsinnovatie.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken