088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

24-07-2014 - 16:47:20
Gelderland ondersteunt innovatieve ontwikkelingen en gelooft in het economisch potentieel van de creatieve sector. Daarom faciliteert de provincie de ontwikkeling van prototypes (producten) of eerste blauwdrukken (procesinnovaties), die een nieuwe vraag bij consumenten creëren. Het gaat om zowel nieuwe als vernieuwende producten. Op 31 juli a.s. organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling voor de creatieve sector.
24-07-2014 - 15:44:05
Bron: Provinciaal Blad Limburg nr. 68, 24 juli 2014
De provincie Limburg heeft binnen de Nadere subsidieregels Sport 16 subsidieplafonds (gewijzigd) vastgesteld. Dit betreffen plafonds voor het begrotingsjaar 2014. Het doel van de regeling is het realiseren van een veilige en maatschappelijk verantwoorde sportinfrastructuur, waardoor de provinciale ambitie van een leven lang sporten en bewegen voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. Een projectaanvraag moet tenminste één maand voor de aanvang van een project door de provincie zijn ontvangen.
24-07-2014 - 15:35:26
Bron: www.nwo.nl
Vanuit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties is aan twee universitaire onderzoekers een KIEM-premie (Kennis Innovatie Mapping) toegekend voor projecten over verbeterde nano-medicijnen en kinases als diagnosemiddel. In KIEM projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden samen en delen ze de opgedane kennis.
24-07-2014 - 15:27:07
Bron: www.rvo.nl
Het julinummer van het E-magazine InnovatieZaken wordt uitgegeven als TopSectorenspecial. De door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
24-07-2014 - 15:23:15
1000 Euro Proefjes is a contest for graduate students who have an excellent idea for a novel physics demonstration in mind. The main goal is to assemble simple, direct, and educational low-cost experimental demonstrations for the fundamental concepts related to one of the recent major discoveries in physics. The deadline for submitting a proposal is September 30, 2014.
24-07-2014 - 15:21:37
The Dutch Network of Women Professors (LNVH) invites applications for the Distinguished Women Scientists Fund Travel grant. Deadline for submitting applications is October 1, 2014. The grant is created for female postdocs up to three years after their promotion, residing in the Netherlands, who, within the framework of their discipline, wish to travel abroad. Four laureates will be chosen in the discplines of humanities, natural sciences, social sciences, medical sciences.
24-07-2014 - 15:20:38
Bron: Provinciaal Blad Limburg nr. 68, 24 juli 2014
De provincie Limburg heeft een nieuw subsidieplafond vastgesteld voor de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht. Voor het onderdeel 'Projecten ter bevordering instroom 45-plussers' is het plafond voor 2014 vastgesteld op € 1.150.000. Voor dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten in het kader van het economisch beleid, specifiek gericht op instroom van 45-plussers. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2015.
24-07-2014 - 14:22:33
Bron: Provinciaal Blad Limburg nr. 68, 24 juli 2014
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 8 juli jl. de Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen vastgesteld. Nu is ook het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2014 bekendgemaakt, te weten € 1,4 miljoen. De regeling zal worden opengesteld op 1 september 2014 en kent een looptijd van een jaar.
24-07-2014 - 14:22:00
Bron: Provinciaal Blad Limburg nr. 68, 24 juli 2014
De provincie Limburg heeft voor 2014 een subsidieplafond van € 785.000 vastgesteld voor de Nadere subsidieregels Implementatie Korte Afstand Radio (KAR). KAR is een systeem, waarmee aan voorrangsvoertuigen prioriteit kan worden verleend bij verkeersregelinstallaties. Aanvragen kunnen worden ingediend door hulpdiensten (ambulanceposten, huisartsenposten en brandweer) en beheerders van verkeersregelinstallaties (VRI) in Limburg.
24-07-2014 - 13:49:45
Voor Eurostars 2 hebben 29 landen budget gereserveerd voor de tweede indieningsperiode. De sluitingsdatum van deze periode is 11 september 2014. Ondernemers die in samenwerking met Europese partners een nieuw product, proces of een nieuwe dienst ontwikkelen, kunnen een aanvraag indienen.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken