088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

23-01-2015 - 15:27:27
Tot en met 15 februari 2015 kunnen bij het Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek aanvragen worden ingediend voor reisbeurzen.Het fonds biedt steun aan afgestudeerde, in principe Nederlandse vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren.
23-01-2015 - 15:25:02
Smart Industry betreft het beter benutten van ontwikkelingen op het gebied van ICT en productietechnologie door de industrie. Op verzoek van de Minister heeft het Team Smart Industry een actieagenda opgesteld. Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, informeert minister Kamp van Economische Zaken de kamer via een brief over de concrete uitvoering van deze Actieagenda.
23-01-2015 - 15:23:30
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en onderdeel van Eureka. Het doel is marktgerichte R&D projecten te financieren, waarin het MKB een belangrijke rol speelt. Eurostars is bedoeld voor MKB-bedrijven die meer dan 10% van hun omzet besteden aan R&D. De subsidie kan worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe diensten, producten en processen. Uit de eindrapportage van het programma over de periode 2007-2013 blijkt dat het MBK heeft goed kunnen profiteren van het programma.
23-01-2015 - 15:22:30
The Lep­rosy Research Ini­tia­tive (LRI) is pleased to announce a call for pro­pos­als for fund­ing com­menc­ing in 2016. The LRI exclu­sively funds research on lep­rosy or that is strongly related to lep­rosy and wel­comes pro­pos­als for all five LRI research pri­or­i­ties. To be con­sid­ered for the bud­get round 2016, LoIs should be sub­mit­ted by Feb­ru­ary 28th, 2015.
23-01-2015 - 15:21:10
In aanwezigheid van bestuurders uit Landsdeel West heeft Elvira Sweet, gedeputeerde in de provincie Noord-Holland, het startsein gegeven voor Kansen voor West II. Het Operationeel Programma West-Nederland (OP West) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, samen met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
23-01-2015 - 15:20:12
In Noord-Brabant is in totaal € 10 miljoen beschikbaar binnen het regionale sectorplan Zorg en Welzijn. Bij de verdeling van deze middelen voor arbeidsmarktmaatregelen wordt een eerste en tweede termijn gehanteerd. In de eerste termijn, die in de afgelopen maanden is uitgevoerd, hebben 86 zorgorganisaties een verzoek om subsidie ingediend. In totaal hebben deze organisaties voor een bedrag van € 7 miljoen aan maatregelen aangevraagd. De inschrijving voor de tweede termijn opent 1 februari a.s.
23-01-2015 - 15:19:44
Limburg stelt € 1,4 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Met het budget wordt voor circa 50 hectare aan nieuwe landschapselementen aangelegd, zoals boomgaarden, heggen, graften, holle wegen en poelen. Tevens zullen ten minste 20 cultuurhistorische elementen worden opgeknapt.
23-01-2015 - 15:17:54
De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de Creative Europe Media-oproep 'Steun voor Automatische Distributie' (S28-2013). Distributeurs kunnen aan de hand van behaalde bezoekersaantallen voor Europese films aanspraak maken op steun voor automatische distributie, die geïnvesteerd kan worden in marketing en promotie. In deze oproep wordt in totaal € 1.427.571 verstrekt aan Nederlandse distributeurs. Ter vergelijking: dit is € 305.626 meer dan in 2013.
23-01-2015 - 15:16:53
Tot en met 10 oktober 2014 konden galeries bij het Mondriaan Fonds een aanvraag indienen om deel te nemen aan de KunstKoopregeling 2015-2016. Het fonds heeft inmiddels 125 galeries geselecteerd voor deelname aan de regeling. Bij deze galeries kunnen particulieren de komende twee jaar kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen. De rente wordt vergoed door het fonds.
23-01-2015 - 15:10:25
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) licht in een brief aan de Tweede Kamer de plannen toe over de veranderingen van de structuur bij NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Aanleiding is de constatering door de evaluatiecommissie NWO in 2013 dat de complexe structuur van de organisatie de besluitvaardigheid en flexibiliteit belemmerde. Ook werd verwezen naar het hybride karakter van NWO als subsidieverlener en institutenbeheerder.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken