088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

02-10-2015 - 15:48:44
Fonds 21 steunt projecten en initiatieven binnen de domeinen 'Kunst & Cultuur' en 'Jongeren & Maatschappij'. Op deze manier wil zij de Nederlandse samenleving verrijken. Professionele partijen kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor ondersteuning vanaf € 10.000. Uit haar overzicht over de maand september blijkt dat Fonds 21 in deze maand aan 53 projecten een subsidie heeft toegekend, voor in totaal circa € 1,5 miljoen.
02-10-2015 - 15:11:56
Minister Edith Schippers heeft een wijziging gepubliceerd van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg. Het betreft een wijziging van het subsidieplafond en van de aanvraagvereisten. Doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is de instellingen te stimuleren de benodigde investeringen in het personeel te realiseren, zodat het personeel in staat is om ook in de toekomst de steeds complexer wordende zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren.
02-10-2015 - 14:59:17
Tot en met 20 oktober 2015 kunnen aanvragen worden ingediend voor een nieuw co-ontwikkelingsfonds, dat begin dit jaar is opgericht door het Filmfonds en MDM (Mitteldeutsche Medienförderung). Het fonds richt zich op een gezamenlijke ondersteuning van de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen. Voorstellen voor originele 'live action'-speelfilms, bedoeld voor kinderen in de leeftijdsgroepen 4-6, 6-9 en 9-12 jaar, kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.
02-10-2015 - 14:32:55
Het revolverende Dutch Good Growth Fund (DGGF) biedt financiering en verzekering aan bedrijven die internationaal willen ondernemen in 68 landen. Het fonds is per 1 juli 2014 van start gegaan. Met 32 transacties per september 2015 en een totale DGGF financieringswaarde van €123 miljoen is het DGGF actief in 30 lage- en middeninkomenslanden.
02-10-2015 - 12:27:07
Met de Regeling dorps- en buurthuizen ondersteunt het VSB Fonds bij de bouw, inrichting en verbouwing van dorps- en buurthuizen. Inmiddels is de laatste ronde van 2015 gesloten voor aanvragen. In 2016 zal het fonds vier indienrondes hanteren: deze sluiten respectievelijk op 29 januari, 29 april, 29 juli en 28 oktober 2016.
02-10-2015 - 12:01:00
Het Meerlandenfonds ondersteunt sportverenigingen en goede doelen in de regio Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen tot en met 1 november 2015 aanvragen indienen voor projecten, mits deze zich richten op de bevolking uit de regio. Het fonds heeft jaarlijks € 50.000 beschikbaar.
02-10-2015 - 11:57:32
Tot en met 1 december 2015 kunnen bij ZonMw aanvragen worden ingediend voor de oproep Veiligheid in de Spoedketen. Deze oproep valt onder het programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen. ZonMw wil met deze oproep patiëntveiligheid in de acute zorg verbeteren, met name de spoedzorgketen. Er is voor deze ronde € 300.000 beschikbaar. Per aanvraag is de bijdrage maximaal € 100.000. De duur van een project is ten hoogste 12 maanden.
02-10-2015 - 11:33:41
Gedeputeerde Staten van Friesland hebben voor de Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing 2015 een subsidieplafond van € 200.000 vastgesteld. Dit budget is uitsluitend bestemd voor de aanvragen, die binnenkomen op 8 oktober 2015.
02-10-2015 - 10:57:35
Het Mediafonds stelt € 150.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van drie essayistische documentaires. Voor elk van de drie geselecteerde films zal maximaal € 50.000 worden gereserveerd. Bovendien zal het nieuwe fonds van de NPO in principe middelen beschikbaar hebben voor de productiefase van de documentaires. Deadline voor het indienen van een voorstel is 31 maart 2016. Het Mediafonds wil met deze oproep makers uitdagen om urgente maatschappelijke thema’s te onderzoeken.
02-10-2015 - 10:45:34
The Belgian Society of Cardiology (BSC) invites nominations for the Doctor Léon Dumont Prize 2016. Deadline for applications is November 11, 2015. The Prize of € 40,000 is awarded every two years and will be granted to a European researcher in cardiovascular medicine, working in a member country of the European Society of Cardiology.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken