088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

27-02-2015 - 15:32:08
Vorig jaar introduceerde het Filmfonds het programma Talentontwikkeling in internationale context. Het programma wordt voortgezet. Ook in 2015 kunnen teams bestaande uit een scenarist, een regisseur en een producent, een bijdrage van maximaal € 70.000 aanvragen. De deadline is 6 mei 2015. Maximaal drie teams kunnen een vergoeding ontvangen.
27-02-2015 - 15:31:05
Op 1 januari 2014 trad de Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie, ook wel 'Zonnelening' genoemd, in werking. Deze lening van de provincie Drenthe was zeer succesvol: het beschikbare budget werd volledig opgebruikt. Voor 2015 is er opnieuw budget beschikbaar. De lening is zowel door particuliere woningeigenaren in Drenthe als in Hoogeveen vanaf 2 maart 2015 aan te vragen. Het subsidieplafond voor Hoogeveen voor 2015 is vastgesteld op € 531.000.
27-02-2015 - 15:30:16
De Europese Commissie keurde onlangs de eerste versie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goed. Het hoofddocument, de bijlagen en maatregelfiches zijn inmiddels als pdf documenten te downloaden.
27-02-2015 - 15:23:48
Bron: Regionaal kader Innovatiebudget Sociaal Domein Regio Arnhem, 23 januari 2015
In de regio Arnhem komt nog dit jaar € 6,8 miljoen beschikbaar voor lokale en regionale zorginitiatieven. Hiervan is € 3,4 miljoen gereserveerd voor lokale en € 3,4 miljoen voor regionale projecten. Alle aanbieders, die actief zijn in een van de twaalf regiogemeenten kunnen een aanvraag indienen. Tot de regiogemeenten behoren Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
27-02-2015 - 15:20:00
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie (TMI-regeling 2008-2013) op een aantal punten gewijzigd. Er zijn aanpassingen gedaan in de begripsomschrijvingen en weigeringsgronden. Ook de einddatum van de regeling is aangepast, naar 1 juli 2015. De wijzigingen worden enkel genoemd, een nieuwe, gewijzigde regeling is niet gepubliceerd.
27-02-2015 - 15:15:38
Bron: www.bom.nl
Op 24 februari 2015 is de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 gepubliceerd. In samenwerking met de programmapartners organiseert Stimulus een viertal regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële subsidieaanvragers.
27-02-2015 - 15:14:45
Vanaf dit jaar maakt minister Bussemaker van Onderwijs, cultuur en wetenschap structureel € 75 miljoen vrij voor technische en andere kostbare mbo-opleidingen, waaronder kleine unieke opleidingen. Ruim 1% van alle mbo-studenten volgt een opleiding die voorbereidt op een kleinschalig, ambachtelijk beroep. Om ervoor te zorgen dat er voldoende aankomend specialistische vakmensen blijven uitstromen neemt de minister nu extra beschermingsmaatregelen.
27-02-2015 - 15:14:05
A prize of €1 million will be awarded to the person or team that develops a rapid test to tell whether a patient needs to be treated with antibiotics or not. The aim of the Horizon Prize for better use of antibiotics is to stop many patients from taking antibiotics needlessly, which is one of the main reasons for the rise of antimicrobial resistance (AMR).
27-02-2015 - 15:13:09
Vanaf 1 april tot 15 mei is het weer mogelijk om de Gecombineerde opgave in te sturen. Ruim 78.000 relaties ontvangen een uitnodiging om deze digitaal te versturen via mijn.RVO.nl. Nieuw in 2015 is dat u in de Gecombineerde opgave niet alleen een aanvraag doet voor de uitbetaling van betalingsrechten, maar ook voor de toewijzing van nieuwe betalingsrechten. In 2015 staat de perceelsregistratie los van de Gecombineerde opgave.
27-02-2015 - 15:12:13
Bij de openstelling in 2014 van de tender Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020 voor het beleidskader 'Samenspraak en Tegenspraak' werd aangekondigd, dat maximaal 25 maatschappelijke organisaties of allianties van maatschappelijke organisaties in aanmerking zouden komen voor subsidie. Het definitieve subsidieplafond zou binnen een maand na de selectie van de partners bekend worden gemaakt.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken