088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

01-09-2015 - 15:52:19
Waterschap Reest en Wieden ontvangt een subsidie van € 224.000 uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Met deze bijdrage gaat het waterschap verschillende veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Rondom gemaal Vollenhove zijn bijvoorbeeld plannen gemaakt om de veiligheid te verhogen. Maatregelen zoals het (indien nodig) afsluiten van duikers in de dijk en verbetering van de stabiliteit zijn gerealiseerd. Hiervoor ontving het waterschap 90% subsidie, namelijk € 146.000.
01-09-2015 - 15:34:33
Ondernemers, maatschappelijke organisaties en (studenten van) universiteiten en hogescholen kunnen tot en met 30 oktober ideeën inzenden voor de Innovatiechallenge Slimme en Gezonde Stad. Het beste idee om het leven in de stad gezonder en aangenamer te maken, maakt kans op een opdracht van maximaal € 15.000 om het idee verder mee uit te voeren. De tweede en derde prijs bestaat uit een opdracht van maximaal € 10.000.
01-09-2015 - 15:14:41
Bron: www.uvw.nl
Tot 1 oktober 2015 kunnen bij de Unie van waterschappen (UVW) vernieuwende ideeën ingediend worden voor de Waterinnovatieprijs 2015. Deze prijs is bedoeld voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. De winnaars in de vier categorieën ontvangen ieder een intensief begeleidingstraject ter waarde van € 15.000.
01-09-2015 - 15:13:55
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hanteert jaarlijks vier uiterste indiendata. In 2015 resteert er nog een sluitingsdatum, namelijk 15 september a.s. De provinciale afdelingen van het Cultuurfonds voeren de doelstelling van het fonds uit voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Doel van het Cultuurfonds is om activiteiten te bevorderen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater en muziek, monumentenzorg en natuur.
01-09-2015 - 15:08:12
Bron: www.rvo.nl
Vanaf 4 januari tot en met 31 december 2016 kunnen sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen, in aanmerking komen voor een subsidie via de regeling Energiebesparende Maatregelen bij Sportaccommodaties. In totaal is er een budget beschikbaar van € 6 miljoen. De maximale subsidie bedraagt € 125.000 per jaar.
01-09-2015 - 15:07:58
Bron: www.z24.nl
De financiële marktplaats Zencap, gevestigd in Berlijn, ging zes maanden geleden ook in Nederland start. Door middel van crowdfunding verstrekt Zencap leningen aan bedrijven: maandelijks leent zij circa € 6 miljoen uit aan bedrijven. In dit laatste halfjaar hebben 61 bedrijven voor € 4 miljoen bij elkaar gehaald via het platform. Door een deal te sluiten met een Amerikaans investeringsfonds, dat € 230 miljoen beschikbaar heeft gesteld, wordt het nu mogelijk om sneller leningen te verstrekken.
01-09-2015 - 15:05:57
Zowel het H.S. Kammingafonds als het J.B. Scholtenfonds bieden inwoners van de provincie Groningen weer de mogelijkheid, aanvragen in te dienen voor projecten op sociaal en cultureel gebied. De besturen vergaderen gezamenlijk drie keer per jaar. De najaarsvergadering van dit jaar vindt plaats op 6 november 2015. Aanvragen, die in deze vergadering behandeld moeten worden, dienen uiterlijk 1 oktober binnen te zijn.
01-09-2015 - 15:03:24
Bron: www.stw.nl
Technologiestichting STW opent op 1 oktober dit jaar een nieuwe ronde van het financieringsinstrument Perspectief. De richtlijnen voor deze ronde zijn vergelijkbaar met die van de ronde 2014/2015. Perspectief is het instrument voor publiek-private onderzoeksprogramma's die zich richten op het oplossen van innovatieknelpunten. Kenmerkend aan Perspectief-programma's is dat ze nieuwe technologieën ontwikkelen via een multidisciplinaire aanpak en cofinanciering door gebruikers.
01-09-2015 - 15:02:02
Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de eerder aangekondigde aanpassing van de Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop officieel bekendgemaakt. De indientermijn, de datum waarop de activiteiten voltooid moeten zijn en de vervaldatum zijn allemaal met één jaar verlengd. De regeling werd eerder verruimd, wat heeft geleid tot een substantiële groei van het aantal aanvragen.
01-09-2015 - 14:58:34
Bron: www.cob.nl
De Schreudersprijs wordt uitgereikt aan een bedrijf of instelling, voor een project waarbij op een innovatieve en verantwoorde manier gebruik is gemaakt van de ondergrond. De inschrijving voor de editie 2015 is geopend. Belangstellenden kunnen projecten aanmelden, waarna de stichting zal laten weten of de inzending is goedgekeurd. Na goedkeuring kan er projectdocumentatie worden ingeleverd. Deze indientermijn is verlengd van 31 augustus naar 25 september 2015.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken