088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

03-07-2015 - 15:52:48
Bron: Provinciaal blad provincei Noord-Holland, nummer 2015 | 86
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie, Noord-Holland 2015 gepubliceerd. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die betrekking hebben op riviercruisevaart en sloepennetwerken. Hiervoor is voor 2015 in totaal € 600.000 beschikbaar.
03-07-2015 - 15:52:03
De Johannes Vermeer Prijs 2015, de staatsprijs voor de kunsten, is door minister Bussemaker toegekend aan componist Michel van der Aa. De jury droeg hem unaniem voor vanwege de baanbrekende rol die hij speelt in het muziekleven, zowel in Nederland als internationaal, en de vanzelfsprekendheid waarmee de componist zijn muzikale idioom weet te combineren met beweging, film, internet, theater, elektronica en visuele elementen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 100.000.
03-07-2015 - 15:51:54
Sinds 2012 hebben veel provincies en een aantal grote steden 'publieke energiefondsen'. Deze fondsen beheren in totaal bijna € 600 miljoen. Voor de betrokken partijen is er nu een website met een overkoepelend overzicht gelanceerd. Deze website fungeert als portaal naar publieke bronnen van duurzaam kapitaal.
03-07-2015 - 15:44:55
Binnen het thema Gelderse Gebiedsontwikkeling kan er in Gelderland subsidie worden verstrekt voor verschillende soorten cultuurhistorische objecten, waaronder de ontwikkeling van forten. Eén van de onderdelen binnen dit thema is Ontwikkeling van forten, dat met ingang van 7 juli a.s. op een groot aantal punten wordt gewijzigd.
03-07-2015 - 15:41:48
The Connecting Europe Facility for Energy (CEF-E) actions are managed by INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Each action contributes towards the realisation of a Project of Common Interest (PCI), which are pre-identified pan-European energy infrastructure projects. To help create an integrated EU energy market, the European Commission has adopted a first list of 248 projects of common interest (PCIs).
03-07-2015 - 15:40:54
Het Topteam van de Topsector High Tech Systemen en Materialen heeft het Holland High Tech Visiedocument 2025 gepubliceerd. Dit document dient als basis voor de komende Kennis-en innovatieagenda 2016-2019 van de topsector HTSM. Het document zal ook gebruikt worden door VNO-NCW als input voor het Visiedocument Topsectoren 2025.
03-07-2015 - 15:39:58
De beurzen uit de 2014-call voor ERC Advanced Grants zijn de eerste beurzen onder het Europese kennisprogramma Horizon 2020. Ten opzichte van de 2013-call is het totaal aantal toegewezen beurzen afgenomen van 284 naar 190. In het jaarverslag van 2014 heeft Jean Pierre Bourguignon, voorzitter van de ERC, al aangegeven dat hij deze lagere aantallen verwachtte.
03-07-2015 - 15:38:32
In mei presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Friesland het coalitieakkoord. Hieraan is nu ook de uitvoeringsagenda gekoppeld, waarin beschreven wordt hoe de resultaten uit het akkoord geboekt moeten gaan worden. Er wordt aangegeven hoeveel geld de coalitie voor de verschillende thema's wil reserveren. In totaal komt dit neer op een investering van € 342 miljoen.
03-07-2015 - 15:35:37
ZonMw heeft een nieuwe oproep geplaatst binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren. Deze oproep 'Toepassen van Innovaties' richt zich op vermindering en/of vervanging van dierproeven binnen onderzoek naar kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en/of neurodegeneratieve ziekten. Sluitingsdatum voor het indienen van een projectidee is 8 oktober 2015. Voor de oproep is een budget van circa € 3,5 miljoen beschikbaar. Per project is de bijdrage maximaal € 500.000.
03-07-2015 - 15:32:50
Bron: www.nwo.nl
Talentvolle, jonge onderzoekers kunnen tot en met 1 september 2015 een vernieuwend idee indienen voor de Young eScientist Award 2015. Het moet gaan om een idee op het gebied van data-gedreven of data-intensief onderzoek. De prijs heeft een waarde van € 50.000 en zal worden uitgereikt door het Netherlands eScience Center (NLeSC). De winnende kandidaat zal het idee in samenwerking met het NLeSC uitwerken tot een volledig 'Path-finding'-voorstel.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken