088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

29-08-2014 - 15:27:50
Bron: www.snn.eu
Met de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie kunnen particulieren in Drenthe voor maatregelen, gericht op opwekking van zonne-energie een zonnelening aanvragen. Het subsidieplafond voor de Zonnelening is in bijna alle gemeenten al bereikt. Alleen in Meppel en Emmen kan nog subsidie worden aangevraagd. In de overige gemeenten zullen aanvragen die nog binnenkomen worden afgewezen.
29-08-2014 - 13:22:48
Bron: europa.eu
De Europese Commissie heeft een ‘Partnership Agreement’ met Hongarije afgesloten. Het totale budget voor de periode 2014-2020 voor de investeringen bedraagt € 21,9 miljard. Daarnaast ontvangt Hongarije € 3.45 milljard voor plattelandsontwikkeling en € 39 miljoen voor maritieme zaken en visserij.
29-08-2014 - 13:21:58
Bron: www.rvo.nl
Sinds 2008 moeten bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken energiebesparende maatregelen nemen. Volgens de Wet Milieubeheer en het bijbehorende Activiteitenbesluit moeten bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. De op deze lijsten genoemde maatregelen helpen hen te voldoen aan deze verplichting.
29-08-2014 - 13:06:50
Gedeputeerde Staten van Friesland hebben onlangs een tweede subsidieronde vastgesteld voor de Beleidsnota Platteland. Verenigingen en stichtingen kunnen van 8 september tot en met 10 oktober weer subsidie aanvragen voor bewonersinitiatieven op het platteland. Hiervoor is een bedrag van € 500.000 gereserveerd.
29-08-2014 - 13:05:32
DutchCulture heeft een nieuwe regeling geopend, met als doel de internationale samenwerking in de erfgoedsector te intensiveren. Met de Regeling reiskostenvergoeding GCE Matchingfonds kunnen in Nederland gevestigde organisaties een aanvraag indienen voor een reis naar een van de GCE Partnerlanden: Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, de Russische Federatie, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
29-08-2014 - 13:04:17
Vanaf 1 september tot en met 15 december 2014 is het mogelijk, subsidie aan te vragen voor de verwerving van ecologische verbindingen in Zuid-Holland. De subsidie geldt uitsluitend voor de realisatie van ecologische verbindingen in gebieden met prioriteit 1 of 2. Verwerving van ecologische verbindingen is een onderdeel van de Uitvoeringsregeling Groen, de subsidieregeling die hoort bij de Beleidsvisie Groen, het beleidsprogramma van Provinciale Staten tot eind 2015.
29-08-2014 - 13:02:20
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt € 150.000 beschikbaar aan leraren in het basisonderwijs en het voortgezet met vernieuwende onderwijsideeën. Het beste idee maakt kans op de Onderwijs Pionierstrofee. Projecten konden tot en met 31 mei 2014 worden ingediend.
29-08-2014 - 13:01:07
Minister Bussemaker (Cultuur) is van plan € 8 miljoen extra te investeren in talentontwikkeling binnen de cultuursector. Met deze investering wordt tegemoet gekomen aan de wens, meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars. Dit heeft de minister de Tweede Kamer in een visiebrief laten weten.
29-08-2014 - 12:32:27
Bron: www.rvo.nl
Op 27 september 2014 organiseert RVO de Kick off Day voor haar Energy Open Data Challenge. Voor deze Challenge zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mensen die geen professionele relatie hebben met de energiesector, maar die wel de ambitie hebben om een digitaal concept te ontwikkelen dat de energiemarkt sneller verduurzaamt. RVO heeft de afgelopen tien jaar zo’n 1500 duurzame energieprojecten projecten gesubsidieerd. Voor het eerst in tien jaar maakt RVO deze data beschikbaar.
29-08-2014 - 11:07:07
Bron: www.rvo.nl
Rusland heeft voor een aantal agrarische producten haar grenzen gesloten. Telers van groenten- en fruitproducten die hierdoor inkomensschade lijden kunnen nu een beroep op de Interventieregeling groenten en fruit 2014. Deze regeling loopt vooruit op de definitieve Europese verordening voor marktinterventie voor groente en fruit.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken