088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

24-10-2014 - 15:45:15
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland richt zich op verschillende sectoren op cultureel gebied, waaronder publicaties (inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media), onderzoek, theater, muziek en diverse educatieve projecten. Het fonds komt elk jaar viermaal in vergadering bijeen. Voor 2015 zijn er deadlines vastgesteld op 1 januari, 1 maart, 1 juni en 1 september.
24-10-2014 - 15:44:50
De Shell LiveWIRE Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een jonge ondernemer (onder de 35 jaar) die de jury weet te overtuigen van zijn innovatievermogen en ondernemerschapskwaliteit. De finalisten maken kans op de juryprijs van € 10.000 en de publieksprijs van € 2.500. De vier finalisten voor de LiveWIRE award 2014 zijn Jan Jonk van GainPlay Studio, Yousef Yousef van LG Sound BV, Niels de Greef van ParkFlyRent en Eldert Besseling van NETICS BV.
24-10-2014 - 15:31:38
Bron: www.rvo.nl
Op 9 december 2014 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met Directie Agrokennis van het Ministerie van Economische Zaken en Netwerk Platteland, een informatiedag rondom duurzame landbouw. Het ochtenddeel van de dag richt zich op het Europees Innovatiepartnerschap (EIP) Duurzame en Productieve Landbouw, en het middagdeel op Horizon 2020. U kunt één dagdeel, of beide dagdelen bijwonen.
24-10-2014 - 15:04:45
Friese werkgevers kunnen met ingang van 10 november subsidie aanvragen voor het voor één jaar in dienst nemen van een of meerdere trainees (talinten). De werkgever moet zelf het bedrag aanvullen tot (minimaal) het minimumloon. Daarnaast verzorgt de werkgever 100 uur aan opleiding voor de trainee tijdens het traineeship. De trainee werkt 52 aaneengesloten weken (inclusief vakantie), 32 uur per week voor de werkgever.
24-10-2014 - 15:03:11
Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekenningen en afwijzingen van de subsidies in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM), waarbij specifiek wordt ingegaan op de afgewezen subsidieaanvragen van grote kerken in deze periode.
24-10-2014 - 15:00:17
Minister Ploumen (Buitenlandse Zaken) heeft het Beleidskader Verlenging humanitaire hulp Syrië via Nederlandse Ngo’s 2014 gepubliceerd. Organisaties waaraan in dit kader al subsidie is verleend, krijgen tot en met 19 november 2014 de gelegenheid een vervolgaanvraag in te dienen. Deze moet eveneens betrekking hebben op cross border hulp aan ontheemden in Syrië of hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in de buurlanden van Syrië. Het subsidieplafond tot en met 31 december 2015 is € 7 miljoen.
24-10-2014 - 14:56:08
Jonge ontwerpers en ondernemers in Overijssel kunnen tot en met 29 november 2014 deelnemen aan de prijsvraag Ruimte voor ruimdenkers. Met deze prijsvraag wil de provincie de leegstand in kaart zien te krijgen en tevens de jong afgestudeerden op de arbeidsmarkt onder de aandacht brengen. Aanmelden kan zowel als individu als in teamverband. Voor het winnende plan is € 20.000 beschikbaar, voor een verdere ontwikkeling.
24-10-2014 - 14:52:10
Op 15 oktober 2014 is de aanvraagperiode voor het ESF-onderdeel Duurzame Inzetbaarheid geopend. Voor deze indienperiode, die sluit op 7 november a.s., is een budget beschikbaar van € 22 miljoen. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd op € 10.000. Op 24 oktober om 12:00 uur waren er circa 1850 aanvragen ingediend.
24-10-2014 - 14:51:40
Sinds 1 juli 2014 komen werkgevers die een jongere werknemer tussen de 18 en 27 jaar met een WW- of bijstandsuitkering in dienst nemen, in aanmerking voor een premiekorting. Ondernemers die een jongere in dienst nemen, krijgen een premiekorting van € 3500 per jaar als ze hem of haar minstens zes maanden in dienst houden. Zij moeten de jongere echter voor 32 uur per week in dienst nemen. Voor veel werkgevers is dit een te hoge drempel.
24-10-2014 - 14:48:05
In de Staatscourant zijn de correctiebedragen 2015 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) bekendgemaakt. De SDE-subsidie richt zich op het deel van de exploitatie dat nog niet rendabel is. De werkelijke subsidie die aanvragers kunnen ontvangen is het verschil tussen het basisbedrag, ofwel de gemiddelde kostprijs van duurzame energie uitgedrukt in Euro/kWH, en het correctiebedrag, ofwel de prijs die voor duurzame energie op de markt wordt gerealiseerd.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken