088 495 20 50

Hezelbase Subsidienieuws

Het laatste nieuws uit de Hezelbase

Dagelijks het laatste nieuws op het gebied van subsidie, fiscale stimuleringsregelingen en fondsen (Europees, nationaal, regionaal).

23-10-2014 - 15:05:20
Buurtsportcoaches moeten zowel jong als oud stimuleren om meer te gaan sporten of bewegen. Hiervoor is enige tijd geleden het programma Sport en Bewegen in de buurt van start gegaan, met als doel de inzet van 2.900 buurtsportcoaches. Dit jaar nemen 378 gemeenten deel aan het programma. Er werd ingetekend voor in totaal 2.850 fte aan sportcoaches. Eind 2014 zullen bovendien 200 nieuwe Sportimpuls projecten starten.
23-10-2014 - 15:02:52
Bron: www.rvo.nl
Op 27 oktober publiceert FLAG-ERA (Flagship ERA-NET) de eerste Joint Transnational Call (JTC) voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. De call is opgebouwd uit twee thema's, die elk gewijd zijn aan de ondersteuning van onderzoeksprojecten in samenhang met een van de twee FET Flagships. FET staat voor Future and Emerging Technologies. Het financiert samenwerkingsprojecten, die wetenschappelijke grenzen verleggen. Deze projecten leggen daarmee de basis voor toekomstige technologieën.
23-10-2014 - 14:59:22
Bron: Nieuwsbrief Creative Europe Desk Nl / Culture
Creative Europe richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector. Daarnaast kunnen ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het organiseren van culturele activiteiten subsidie aanvragen. Creative Europe bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en Media. Voor Cultuur zijn de eerste deadlines voor 2015 bekendgemaakt.
23-10-2014 - 14:58:14
In Overijssel is zowel het plafond voor 2014 van de subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als de subsidie Vrijetijdseconomie bereikt. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Gedeputeerde Staten beslissen in december over de subsidieplafonds van 2015.
23-10-2014 - 14:57:23
Bron: Provinciaal blad van Noord-Holland, nummer 2014|100
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de subsidieplafonds, aanvraagperiodes en, indien van toepassing, ook tarieven voor zowel 2014 als 2015 vastgesteld van de subsidieregelingen voor natuur en landschap (SNL). Via de SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).
23-10-2014 - 14:57:14
De subsidieplafonds van een tweetal programmalijnen in de al gesloten tenders voor EnerGO-projecten en wind-op-zee-projecten zijn aangepast. Hierdoor kan vrijvallend budget uit de ene programmalijn worden ingezet voor de programmalijn waarvoor kwalitatief goede projecten zijn ingediend die niet gehonoreerd konden worden doordat het subsidieplafond voor deze programmalijn niet toereikend was.
23-10-2014 - 14:55:56
Bron: www.nwo.nl
NWO Geesteswetenschappen ontwikkelt samen met het onderzoeksveld en de cultuursector de 'Roadmap SMART Culture'. Het doel van deze agenda is om onderzoek op het gebied van cultuur in relatie tot de creatieve industrie en de andere topsectoren te stimuleren. De Roadmap SMART Culture zal na 2015 gebruikt worden als een van de uitgangspunten voor de calls for proposals die gericht zijn op de topsector Creatieve Industrie.
23-10-2014 - 14:55:36
Noord-Holland stelt een extra bedrag van € 500.000 beschikbaar voor de aanschaf en installatie van openbare wifi-punten in de provincie. Het bedrag zal eveneens worden gebruikt voor de aanleg van breedbandnetwerken, de zogenaamde Next Generation Access (NGA) netwerken.
23-10-2014 - 14:55:13
Bron: www.rvo.nl
Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen sinds 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om het energielabel van deze woningen te verbeteren. Tot en met 20 oktober 2014, 17.00 uur zijn 251 aanvragen voor STEP-subsidie ingediend. Hiermee is € 85.698.700 van het beschikbare budget aangevraagd.
23-10-2014 - 14:54:21
Six projects to be submitted in upcoming EUROGIA2020 calls and one ACQUEAU project are currently looking for partners. Potential partners should preferably be from another country than the one where the organisation coordinating the project is established.
Pagina: 1 | 2 | 3

Gratis proefperiode

Hezelbase 7 dagen kosteloos en vrijblijvend proberen? Na aanmelding heeft u binnen enkele ogenblikken toegang tot Hezelbase.

Direct aanmelden

Demonstratie

In korte tijd op de hoogte van wat Hezelbase voor u kan betekenen? Plan een 30 minuten demonstratie bij u op kantoor.

Afspraak maken